در زبان فارسی سفره عقد را برای مراسم ازدواج و پیوند میان دو نفر به منظور برپایی عقد پهن میکنند . عقد را در معنی واژه ، محکم کردن و گره زدن می نامند .

در زمان های کهن ، اولین مراسم های عقد در زمان اسکندر مقدونی با زنان ایرانی به سبک زرتشتیان ثبت کرده اند . واژه ی عروس هم در این میان به معنای سفید بوده که ریشه ی آن مربوط به دوره ی ساسانیان است .

در مراسم عقد ، عروس و داماد با پوشیدن لباس سفید که سمبل پاکی و صداقت است و با در دست داشتن گل و همچنین نشانی در پیشانی خود به مراسم عقد می پرداختند که این سبک هنوز در میان زرتشتیان هند و پاکستان پا برجاست .

سفره عقد باید روی زمین و رو به طلوع خورشید پهن شود و تا قبل از غروب آفتاب باید مراسم عقد انجام شود تا عروس و داماد از نور و روشنایی روز بهرمند شوند .

طبق سنت باید سفره عقد و مراسم عقد در خانه ی پدری عروس خانم پهن شود و عروس و داماد در کنار هم کنار سفره عقد می نشینند . برای تزئین سفره عقد اجزای آن را از رنگ های مختلف تهیه می کنند . استفاده از پارچه ی ترمه هم در سفره عقد از سنت های آن است .

در گذشته سفره عقد به رنگ سبز به معنای زندگی و جاودانگی تزئین می شده ولی امروزه به رنگ سفید انداخته میشود که سمبل خلوص و پاکی ست . اینکه در بخشی از سفره عقد هم از رنگ های دیگر به سلیقه ی عروس خانم استفاده شود خالی از لطف نبوده و به جذابیت سفره عقد می افزاید .

مراسم نکاح و عقد هم در سنت های مختلف به سبک های مختلف برگزار میشود . برخی ایستاده و برخی نشسته به رسم های مختلف که هر یک ریشه در تاریخ آن دیار دارد .

در مطالب دیگر سایت سفره عقد عریس به قیمت سفره عقد ، انواع سفره عقد ، شمع آرایی سفره عقد ، گل آرایی سفره عقد و اجزای سفره عقد خواهیم پرداخت .

 

سفره عقد عریس

این صفحه 632 بار مشاهده شده است .